Pagalba  » Å½odynėlis
google LT ENG FR DE    English
 

Norėdami užsakyti sertifikatą, spauskite čia


Asmeninis raktas
- matematinis raktas (saugomas savininko) naudojamas elektroninio parašo sudarymui, ir priklausomai nuo algoritmo, ir duomenims, kurie buvo užšifruoti viešuoju raktu, iššifruoti.

CRL (Certificate Revocation List) - tai periodiškai skelbiamas sąrašas sertifikatų, kurių galiojimas yra sustabdytas, nors jų galiojimo terminas dar nėra pasibaigęs.

CSR (Certificate Signing Request) - tai užšifruojamas sertifikato pirkėjo užpildoma prašymas-anketa sertifikatui įsigyti, kuris yra iššifruojamas ir perskaitomas tik specialios programinės įrangos pagalba.

Dokumentas - tai apčiuopiamos formos pavidalu pateikta informacija (pvz. laikraštis).

Duomenys - programos, bylos ir kita informacija, kuri saugoma, perduodama ir sukuriama kompiuterio pagalba.

Duomenų šifravimas - duomenų formos pakeitimas iš paprastos į specifinę, iš kurios duomenis galima pakeisti į pradinę formą tik žinant duomenų pakeitimo algoritmą.

Duomenų tvarkymas - visos su duomenimis atliekamos operacijos: rinkimas, užrašymas, klasifikavimas, grupavimas, kaupimas, saugojimas, keitimas, kopijavimas, sujungimas, atskleidimas, teikimas, naudojimas, naikinimas.

Elektroniniai duomenys - visi duomenys, kurie tvarkomi informacinių technologijų priemonėmis.

Elektroninio parašo įranga - kompiuterių techninė ir (ar) programinė įranga arba atitinkami jų komponentai, kuriuos sertifikavimo paslaugų teikėjai naudoja teikdami paslaugas, susijusias su elektroniniu parašu, arba kurie yra naudojami elektroniniam parašui kurti arba tikrinti.

Elektroninis parašas - duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami su kitais duomenimis pastarųjų autentiškumui patvirtinti ir (ar) pasirašančiam asmeniui identifikuoti.

Elektroninis paštas - tai elektroniniai pranešimai, kurie gaunami ir siunčiami tinklais, sujungiančiais atskirus kompiuterius.

Kriptografija - mokslas apie duomenų šifravimą. Šifravimas pakeičia duomenis taip, kad jie tampa nesuprantamais ir juos galima iššifruoti tik žinant atitinkamą kriptografinį algoritmą (turint atitinkamą raktą).

Kvalifikuotas sertifikatas - sertifikatas, kurį sudarė Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkantis sertifikavimo paslaugų teikėjas. Šiame sertifikate yra tokie duomenys:

 • užraÅ¡as, kad tai yra kvalifikuotas sertifikatas;
 • sertifikavimo paslaugų teikėjo ir jo buveinės Å¡alies identifikatoriai;
 • pasiraÅ¡ančio asmens vardas ir pavardė arba slapyvardis;
 • pasiraÅ¡ančio asmens specialÅ«s atributai, jei tai reikalinga atsižvelgiant į numatomus sertifikato naudojimo tikslus;
 • paraÅ¡o tikrinimo duomenys, atitinkantys pasiraÅ¡ančio asmens turimus paraÅ¡o formavimo duomenis;
 • sertifikato galiojimo pradžios ir pabaigos terminai;
 • sertifikato identifikatorius, suteiktas sertifikavimo paslaugų teikėjo;
 • sertifikavimo paslaugų teikėjo saugus elektroninis paraÅ¡as;
 • sertifikato naudojimo paskirties apribojimai, jei tai nustatyta;
 • leistina operacijų piniginė vertė, kada sertifikatas gali bÅ«ti naudojamas, jei tai nustatyta.

Parašo formavimo duomenys - unikalūs duomenys, kuriuos pasirašantis asmuo naudoja kurdamas elektroninį parašą.

Parašo formavimo įranga - kompiuterių techninė ir (ar) programinė įranga, pritaikyta elektroniniam parašui sukurti.

Pasirašyti duomenys - duomenys, į kuriuos yra įterptas, prie kurių prijungtas ar su kuriais logiškai susietas elektroninis parašas.

Raktų pora - tai dviejų tarpusavyje suderintų raktų (privataus ir viešojo) pora. Viešasis raktas gali patikrinti elektroninį parašą, kuris buvo sukurtas naudojant suderintos poros asmeninį raktą. Taip pat raktų pagalba galima šifruoti perduodamus duomenis, ir tokiu atveju asmeninis raktas gali iššifruoti duomenis, kurie buvo užšifruoti viešuoju raktu.

RSA - viešojo rakto kodavimo sistema, kurią sukūrė Ryvest, Shamir ir Adelman.

Saugykla (Repository) - duomenų bazė, kurioje saugomi skaitmeniniai sertifikatai ir kita svarbi informacija, kurią galima gauti per internetą.

Saugus elektroninis parašas - elektroninis parašas, atitinkantis šiuos reikalavimus:

 • yra vienareikÅ¡miÅ¡kai susietas su pasiraÅ¡ančiu asmeniu;
 • leidžia identifikuoti pasiraÅ¡antį asmenį;
 • yra sukurtas priemonėmis, kurias pasiraÅ¡antis asmuo gali tvarkyti tik savo valia;
 • yra susijęs su pasiraÅ¡ytais duomenimis taip, kad bet koks Å¡ių duomenų pakeitimas yra pastebimas.

Sertifikatas - elektroninis liudijimas, kuris susieja parašo tikrinimo duomenis su pasirašančiu asmeniu ir patvirtina arba leidžia nustatyti pasirašančio asmens tapatybę.

Sertifikato klasė - tai tam tikras laipsnis, kuriuo galima pasitikėti skaitmeniniu sertifikatu.

Sertifikavimo paslaugų teikėjas - įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, arba juridinis asmuo, sudarantis sertifikatus arba teikiantis kitas paslaugas, susijusias su elektroniniu parašu.

Viešasis raktas - matematinis raktas (jis gali būti laisvai prieinamas), kuris naudojamas elektroninio parašo, sukurto suderintu asmeniniu raktu, patikrinimui. Priklausomai nuo algoritmo viešieji raktai naudojami duomenų, kuriuos galima bus iššifruoti tik privačiuoju raktu, užšifravimui.

Viešojo rakto infrastruktūra (Public Key Infrastructure) - viešojo rakto kodavimo sistemos organizavimas naudojantis skaitmeniniais sertifikatais.

Viešojo rakto kodavimas - kriptografijos rūšis, kuri naudoja matematiškai tarpusavyje susietų raktų porą. Viešas raktas yra laisvai prieinamas visiems, kurie nori tam, kad patikrinti elektroninio parašo autentiškumą arba užšifruoti informaciją. Asmeninį raktą saugo savininkas ir jo pagalba gali suformuoti elektroninį parašą arba iššifruoti užšifruotą informaciją.

 Grįžti į viršų

 
Kontaktams:
UAB "Skaitmeninio Sertifikavimo Centras"
Jogailos g. 8
LT-01116 Vilnius
Lietuva
Tel: +370 700 22722
Tel: +370 700 22721
el. paštas:
Klientų aptarnavimas:
Jogailos g. 8
D.d. 8:00-16:30
Pietūs 12:00-12:30
Techniniai ir kiti klausimai: support.ssc.lt, pagalba@ssc.lt
 
©2004-2022
created by e-Space ™

Visos teisės saugomos Webmaster