Pagalba  » Elektroninio paÅ¡to naudojimas  » Microsoft® Outlook Express
google LT ENG FR DE    English
 
· Microsoft® Outlook Express
· Microsoft® Outlook
· Netscape® Messenger

Skaitmeninis elektroninio pašto pasirašymas Outlook Express aplinkoje

Pirmas žingsnis kuriant Jūsų elektroninio pašto apsaugą, yra laiškų pasirašymas, naudojant skaitmeninius sertifikatus. Šie sertifikatai leidžia gavėjui patikrinti, ar laiško turinys nebuvo pakeistas persiuntimo metu. Microsoft® Outlook Express, įdiegtas kartu Microsoft® Internet Explorer 4.0 arba naujesne versija, suteikia galimybę labai paprastai pasirašyti siunčiamus laiškus.

Pranešimo (elektroninio laiško) pasirašymas nekeičia pranešimo turinio. Pasirašymas taip pat neapsaugo nuo laiško perėmimo perdavimo metu ir neteisėto jo turinio peržiūrėjimo. Kad būtumėte tikras, jog laiško turinio niekas neperskaitys, pranešimą būtinai užšifruokite. Jeigu pasirašyto pranešimo gavėjas nenaudoja S-MIME elektroninio pašto programinio paketo, jis vis tiek galės perskaityti Jūsų pranešimą - Jūsų skaitmeninis parašas atrodys kaip prisegta byla.

Pasirašymo piktograma parodo, kad pranešimas yra pasirašytas. Kai Jūs pasirašote pranešimą, ji atsiranda apatiniame dešiniajame kampe adresų eilutėje. Kai gaunate pasirašytą pranešimą, pasirašymo piktograma parodoma tuo metu, kai Jūs peržiūrinėjate savo pranešimus Outlook Express programoje.
Jūs galite užšifruoti atskirus pranešimus arba nustatyti savo elektroninio pašto apsaugos parametrus taip, kad visų siunčiamų pranešimų šifravimas vyktų automatiškai.

Atskirų pranešimų pasirašymas

Norėdami pasirašyti ir užšifruoti siunčiamą pranešimą naujame pranešimo lange paspauskite pele mygtuką "Digitally sign message" (šio mygtuko paspaudimas įdeda arba išima skaitmeninį parašą iš pranešimo). Pasirašius pranešimą dešiniajame adresų eilutės kampe atsiranda piktograma, kuri parodo, kad pranešimas pasirašytas.

Automatinis siunčiamų pranešimų pasirašymas

Norėdami nustatyti savo elektroninio pašto programą Outlook Express, kad ji automatiškai pasirašytų siunčiamus laiškus:

 1. Pasirinkite "Tools" meniu "Options".
 2. Paspauskite kabiklį "Security".
 3. Pažymėkite "Digitally sign all outgoing messages" langelį.
 4. Pažymėkite "Encrypt contents and attachments for all outgoing messages"

 Grįžti į viršų

 

Pranešimų šifravimas Outlook Express aplinkoje

Kitas žingsnis kuriant Jūsų elektroninio pašto apsaugą yra siunčiamų pranešimų šifravimas. Norint tai padaryti, reikia turėti viešąjį pranešimo gavėjo raktą.

Kai gaunate pasirašytą pranešimą, galite išsaugoti siuntėjo sertifikatą Jūsų adresų knygoje - tokiu būdu Jūs turėsite pranešimą atsiuntusio asmens viešąjį raktą.

Kai Jūs užšifruojate pranešimą, užšifruoto pranešimo piktograma atsiranda apatiniame dešiniajame kampe, šalia adresų eilutės.

Kad Jūsų gautas pranešimas yra užšifruotas, parodo šifravimo piktograma

Jūs galite užšifruoti atskirus pranešimus arba nustatyti savo elektroninio pašto apsaugos parametrus taip, kad visi siunčiami pranešimai būtų užšifruojami automatiškai.

Atskirų pranešimų šifravimas

Norėdami užšifruoti siunčiamą pranešimą, pranešimo lange paspauskite mygtuką "Encrypt Message". Šio mygtuko paspaudimas įjungia arba išjungia šifravimą. Šifravimo piktograma apatiniame dešiniajame adresų eilutės kampe parodo, kad pranešimas yra užšifruotas.

Automatinis siunčiamų pranešimų šifravimas

Norėdami nustatyti savo elektroninio pašto programos Outlook Express parametrus taip, kad siunčiami pranešimai būtų šifruojami automatiškai:

 1. Pasirinkite "Tools" meniu opciją "Options".
 2. Paspauskite "Security" kabiklį.
 3. Pažymėkite "Encrypt contents and attachments for all outgoing messages" langelį.

Užšifruotų arba pasirašytų pranešimų gavimas

Kai gaunate užšifruotą ir/arba pasirašytą pranešimą, Outlook Express automatiškai iššifruoja pranešimą, tačiau gavęs laišką Jūs matote, kad laiškas yra pasirašytas ir/arba užšifruotas. Tai parodo užšifravimo ir pasirašymo piktogramos.

 Grįžti į viršų

 

Naudojimasis kontaktinių asmenų skaitmeniniais sertifikatais.

Kiekvieno asmens skaitmeninius sertifikatus galima išsaugoti Jūsų kompiuteryje. Juos galima peržiūrėti adresų knygutėje.
Gavę elektroninį pasirašytą elektroninį pranešimą Jūs kartu gaunate ir to asmens viešąjį raktą. Jį išsaugoję savo kompiuteryje galėsite kitą kartą viešojo rakto pagalba užšifruoti siunčiamą laišką. Taip pat, jeigu turite savo elektroninio pašto sertifikatą, galėsite jį pasirašyti. Tokiu būdu laiškas bus dvigubai apsaugotas - užšifruotas ir pasirašytas.

 Grįžti į viršų

 

Veiksmai su skaitmeniniais sertifikatais Jūsų adresų knygutėje

Vieno iš adresų knygoje esančių skaitmeninių sertifikatų peržiūrėjimas:

Atidarykite reikiamo asmens skaitmeninio sertifikato įrašą adresų knygutės sąraše.

 1. Paspauskite "Digital ID's" kabiklį "Properties" dialogo lange.
 2. Pasirinkite skaitmeninį sertifikatą, kurį norėtumėte peržiūrėti.
 3. Paspauskite mygtuką "Properties".

Vieno iš adresų knygoje esančių skaitmeninių sertifikatų ištrynimas:

 1. Atidarykite reikiamo asmens adresų knygutės įrašą.
 2. Paspauskite kabiklį "Digital ID's" "Properties" dialogo lange.
 3. Pasirinkite skaitmeninį sertifikatą, kurį norėtumėte ištrinti.
 4. Paspauskite "Remove" mygtuką.

 Grįžti į viršų

 
Kontaktams:
UAB "Skaitmeninio Sertifikavimo Centras"
Jogailos g. 8
LT-01116 Vilnius
Lietuva
Tel: +370 700 22722
Tel: +370 700 22721
el. paštas:
Klientų aptarnavimas:
Jogailos g. 8
D.d. 8:00-16:30
Pietūs 12:00-12:30
Techniniai ir kiti klausimai: support.ssc.lt, pagalba@ssc.lt
 
©2004-2022
created by e-Space ™

Visos teisės saugomos Webmaster